23 marca 2021

Konkurs „Zostań Ambasadorem NSP2021”

Urząd Statystyczny w Kielcach zaprasza osoby w wieku 14-25 lat z regionu świętokrzyskiego do udziału w Konkursie „Zostań Ambasadorem NSP2021”.

Zadaniem Ambasadora będzie aktywna promocja rozpoczynającego się 1 kwietnia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, tj.: informowanie o spisie znajomych, bliskich, zachęcanie do udziału w spisie przez Internet; udostępnianie na swoich profilach społecznościowych postów publikowanych przez US Kielce; kolportaż otrzymanych ulotek; udział w eventach organizowanych przez US Kielce; podejmowanie innych
samodzielnych działań o charakterze lokalnym w uzgodnieniu z koordynatorem konkursu w US Kielce.

Uczestnicy Konkursu otrzymają zestaw upominków spisowych, zaproszenie na bezpłatne webinaria „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”, zaświadczenie o udziale w konkursie oraz pamiątkowy dyplom. Dodatkowo spośród Ambasadorów, którzy w określonym terminie prześlą sprawozdanie ze swoich działań zostaną wyłonieni i nagrodzeni 3 Top Ambasadorzy NSP2021.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 kwietnia.

Szczegółowe informacje na stronie: https://kielce.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkursy/konkurs-zostan-ambasadorem-nsp2021/