19 marca 2021

Międzynarodowy konkurs kartograficzny

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają uczniów klas V–VIII do udziału w XV Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym im. Barbary Petchenik na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: „Mapa mojego przyszłego świata”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia tego tematu oraz umiejętności jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej. Temat ten może być przedstawiony dla takich obszarów, jak jeden lub kilka kontynentów, półkula, cały świat.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące zasad udziału w konkursie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://2d27807b-9f11-47d2-9bf4-b6e5e3b7e19c.filesusr.com/ugd/11297a_39422e42e9a74727935bf38ed853adb2.pdf