13 listopada 2008

Informacja dla dyrektorów szkół, w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół powiatu kieleckiego i miasta Kielce, w których będą się odbywać najbliższe konkursy:

  • Konkurs Geograficzny dla szkół gimnazjalnych
  • Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych

odbierają testy konkursowe od dnia 13 listopada 2008 r. (czwartek) w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25-431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawna ul. Hanki Sawickiej) 42, (tel. 041 332 32 03)

Dyrektorzy innych powiatów odbierają testy w odpowiednich sobie oddziałach Kuratorium Oświaty w Kielcach od poniedziałku.

Wojewódzka Komisja Konkursowa