17 marca 2021

Konkurs dla szkół podstawowych „Warszawa jest klawa”

Warszawska Organizacja Turystyczna zaprasza klasy IV-VII szkół podstawowych do udziału w konkursie pt. „Warszawa jest klawa”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat atrakcji turystycznych stolicy wśród młodych odbiorców w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Konkurs polegać będzie na przygotowaniu projektu w jednej z niżej wymienionych form:

– pracy graficznej w formie rysunku, prezentacji, grafiki komputerowej,
– pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
– filmu o długości max. 2 minut.

Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest 3-dniowy pobyt w Warszawie, ufundowany przez Warszawską Organizację Turystyczną, zorganizowany w III lub IV kwartale 2021 roku, lub innym terminie wynikającym z wprowadzanych obostrzeń sanitarnych, według wybranego przez klasę scenariusza wycieczki.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://wot.waw.pl/turystyczna-szkola/