15 marca 2021

Badanie ankietowe „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie informuje o możliwości wzięcia udziału w badaniu ankietowym „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”.

Celem badania jest analiza wpływu czasu spędzanego przed ekranami urządzeń elektronicznych na stan odżywienia dzieci oraz wybrane zachowania prozdrowotne dzieci jak długość i jakość snu, aktywność fizyczna i nawyki żywieniowe, ocena wiedzy rodziców na temat zasad korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci.

Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.). Ankieta dostępna jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link

Udział w badaniu jest w pełni anonimowy i dobrowolny. Dane osobowe uczestników ankiety nigdy nie zostaną ujawnione, a każda informacja zostanie poufna. Zebrane odpowiedzi będą analizowane w bazie danych i publikowane z zachowaniem anonimowości.