6 listopada 2008

Informacja dla dyrektorów szkół, w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół powiatu kieleckiego i miasta Kielce, w których będą się odbywać najbliższe konkursy:

  • Konkurs Języka Polskiego dla szkół gimnazjalnych
  • Konkurs Biologiczny dla szkół gimnazjalnych
  • Konkurs Chemiczny dla szkół gimnazjalnych

odbierają testy konkursowe od dnia 6 listopada 2008 r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25-431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawna ul. Hanki Sawickiej) 42, tel. 041 332 32 03

Dyrektorzy innych powiatów odbierają testy w odpowiednich sobie oddziałach Kuratorium Oświaty w Kielcach również od tego dnia .

Wojewódzka Komisja Konkursowa