15 marca 2021

Zaproszenie na Forum Dyrektorów woj. świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim

Zapraszam na Forum Dyrektorów pt. „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się 16 marca 2021 roku o godz. 10.00 w formie online (MS Teams).

Do udziału w forum zgłosiło się 188 dyrektorów szkół i placówek z woj. świętokrzyskiego.

Link do udziału w spotkaniu został wysłany na e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Dla niezarejestrowanych uczestników –  transmisja wydarzenia na kanale YouTube:

Link do wydarzenia poniżej: https://youtu.be/ugQL-0fXalI

PROGRAM FORUM:

 1.  10.00 – otwarcie Forum przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 2.  10.10–10.15 – przedstawienie porządku spotkania,
 3.  10.15–12.15 – wystąpienia zaproszonych prelegentów:
  • Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez PODiDN w Busku-Zdroju dotyczącego pracy zdalnej szkół/placówek w okresie: marzec 2020 – luty 2021 – zrealizowanego w szkołach współpracujących z Ośrodkiem – Jolanta Maślicha – dyrektor PODiDN w Busku-Zdroju
  • Podsumowanie badań prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach dotyczących realizacji nauki zdalnej w szkołach/placówkach woj. świętokrzyskiego – Irena Sobieraj – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • Wykorzystanie narzędzi do kształcenia zawodowego i ogólnego w pracy
   z uczniem niepełnosprawnym – Waldemar Wójcik – dyrektor SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
  • Genially – narzędzie wspierające zdalne funkcjonowanie szkoły – Justyna Kukułka – dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
  • Funkcjonowanie klasy bilardowej z rozszerzonym językiem angielskim w czasie zdalnego nauczania – Żaneta Szczepaniak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Kielcach
  • Zarządzanie szkołą w czasach pandemii wirusa COVID-19 – Grzegorz Kozioł – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu
  • Wykorzystanie narzędzia ZOOM w pracy nauczyciela języka polskiego – Beata Buła – doradca metodyczny w PODiDN w Busku-Zdroju, nauczyciel j. polskiego
  • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w warunkach zdalnej edukacji – Karol Bidziński doradca metodyczny w PODiDN w Busku-Zdroju, pedagog  szkolny
  • E-narzędzia wykorzystywane do edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju – Tomasz Wojtyś i Tomasz Lalewicz –  nauczyciele informatyki
 4. 12.15–12.30 Dyskusja – moderator Wojciech Wojtaś – doradca metodyczny w PODiDN w Busku-Zdroju.
 5. 12.30–12.45  Odpowiedzi na pytania uczestników forum zadawane na czacie.
 6. Ok. godz. 12.45  Zakończenie i podsumowanie forum.

W przypadku pytań lub problemów z zalogowaniem na spotkanie należy kontaktować się z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Kielcach:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik