15 marca 2021

Ważne! – termin upływa 31 marca 2021 r. Przypominamy, że upływa termin monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 prowadzone jest monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

Monitorowanie jest realizowane w publicznych i niepublicznych: szkołach podstawowych dla młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia, każdego rodzaju (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Monitorowanie jest prowadzone od października 2020 r. do marca 2021 r. i obejmie 5% ww. szkół.

Monitorowanie obejmuje uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz. Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie
wypełniona. W przypadku wątpliwości Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny

Załączniki

Lista szkół, które jeszcze powinny wypełnić ankietę
Data: 2021-03-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 15 KB