11 marca 2021

Konkursy przyrodnicze nt. Puszczy Białowieskiej

Organizatorem konkursów jest portal puszcza.tv. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, a projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na portalu puszcza.tv, w zakładce „KONKURSY” znajdują się regulaminy konkursów i elektroniczny formularz do zgłoszeń i wysyłania prac.

Zakres i tematyka prac została dostosowana do sytuacji epidemicznej. Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba jechać do Puszczy Białowieskiej, wystarczy chęć zdobycia wiedzy lub poznania otaczającej przyrody i porównania jej z fauną i florą występującą w Białowieskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje o konkursach są dostępne na stronach internetowych: