6 listopada 2008

Komunikat w sprawie II wojewódzkiego konkursu „Gimnazjalny Mistrz Rachunków”

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uprzejmie informuje, że dokonano weryfikacji oceny prac I etapu Konkursu.

Zaistniała konieczność odesłania niektórych prac do ponownej oceny przez Szkolne Komisje Konkursowe.

W tej sytuacji ogłoszenie listy finalistów nastąpi po drugiej weryfikacji. Stosowny komunikat zostanie opublikowany 15 listopada br.