10 marca 2021

Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką”

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznego „Zarazić Matematyką”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny.

Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Zarazić Matematyką”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.snm.edu.pl/p/konkursplastycznysmm20202021.html