8 marca 2021

Lektury dostępne – kolejne materiały udostępnione!

Udostępniliśmy kolejne pozycje Lektur dostępnych, które obok tekstu oryginalnego zawierają również lekturę przetłumaczoną na PJM oraz wersję z tekstem łatwym do czytania (ETR). Z myślą o edukacji wszystkich uczniów publikujemy dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Henryka Sienkiewicza. Teksty reprezentują różne gatunki literackie. Można wśród nich znaleźć „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, fraszki Jana Kochanowskiego, nowelę Bolesława Prusa czy kolejne utwory Braci Grimm i Jana Christiana Andersena. Zapraszamy do korzystania.

Czym są Lektury dostępne?
Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Cykl ten został opracowany na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.
Łatwiejszy dostęp do tekstów literackich
Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.Pakiet materiałów
Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.
Lektury dostępne 
 Autor Tytuł lektury Materiał do pobrania
J. Ch. Andersen,
tłumacz. C. Niewiadomska
Brzydkie kaczątko
J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska
Ropucha
J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska
Królowa śniegu
J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska
Dzwony
J. Ch. Andersen
tłumacz. C. Niewiadomska
Słowik
J. W. Grimm
tłumacz. M. Tarnowski
Czerwony Kapturek
J. W. Grimm
tłumacz. M. Tarnowski
Śnieżka
J. Kochanowski  Do gór i lasów
I. Krasicki Lis i osieł
I. Krasicki Człowiek i zdrowie
I. Krasicki Słowik i szczygieł II
I. Krasicki Żółw i mysz
I. Krasicki Potok i rzeka II
I. Krasicki Jagnię i wilcy
I. Krasicki Bryła lodu i kryształ
I. Krasicki Dąb i małe drzewka
I. Krasicki Lis i wilk
I. Krasicki Człowiek i suknia
I. Krasicki Groch przy drodze
I. Krasicki Papuga i wiewiórka
I. Krasicki Doktor
I. Krasicki Potok i rzeka
A. Mickiewicz Pani Twardowska
A. Mickiewicz Powrót taty
A. Mickiewicz Śmierć Pułkownika
A. Mickiewicz Świtezianka
B. Prus Katarynka
H. Sienkiewicz Janko Muzykant
J. Słowacki W pamiętniku Zofii Bobrówny
J. Wybicki Mazurek Dąbrowskiego

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki