5 marca 2021

Spotkanie poświęcone kształceniu w szkołach branżowych, pn. Zawodowcem być, czyli o potrzebie kształcenia zawodowego

3 marca 2021 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach odbyło się spotkanie pn. „Zawodowcem być, czyli o potrzebie kształcenia zawodowego”. Uczestniczyli w nim Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach; Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty; Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach; Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy szkół kształcących w szkołach branżowych, którzy są członkami Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze oraz koordynatorzy szkolnictwa zawodowego Kuratorium Oświaty w Kielcach i pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Kielcach.

Podczas spotkania poruszono tematykę związaną z zapotrzebowaniem wykwalifikowanych pracowników na świętokrzyskim rynku pracy oraz o wzmocnieniu roli doradztwa zawodowego.

Pani Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego nawiązała do projektów unijnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski, w ramach których w ubiegłym roku na szkolnictwo zawodowe przekazano 124 mln zł. W ramach tych projektów wsparcie otrzymali uczniowie poprzez staże, zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach oraz doposażono w placówkach pracownie w nowoczesny sprzęt. Podkreśliła, że głównym celem jest dążenie, aby młodzi ludzie wybierali szkoły branżowe oraz uczelnie techniczne.

Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, wskazał, że jednym z głównych celów poprawy sytuacji na rynku pracy jest zmiana wizerunku edukacji w szkołach branżowych. To z kolei pomoże dotrzeć do młodzieży i uświadomić, że zdobycie konkretnego zawodu jest korzystne. Konieczna jest kampania społeczna, która pokaże zawody w innym świetle, aby zmienić spojrzenie na te profesje. Zawody elektryk czy hydraulik nie jest powodem do wstydu, nie są gorzej płatne, a są bardziej poszukiwane. Podkreślił także jak ważną rolę pełnią doradcy zawodowi.

Pani Aleksandra Marcinkowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przedstawiła zebranym „Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”. Wynika z niej, że największe zapotrzebowanie jest w branży budowlanej, transportu kolejowego, teleinformatycznej, elektroniczno-mechanicznej, mechanicznej, medycznej oraz hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Przedstawiła także „Barometr zawodów 2021”, który jest zbieżny z prognozą. Natomiast wśród zawodów nadwyżkowych uplasowali się m.in. ekonomiści, filozofowie, pedagodzy oraz pracownicy biurowi.

Pani Małgorzata Wirecka-Zemsta, doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zauważyła, że błędem jest postawa rodziców przekonanych w wielu przypadkach o tym, że nauka zawodu wiąże się z większym ryzykiem, natomiast wyższe wykształcenie to mniejsze bezrobocie. Zaznaczyła, iż raporty z rynku pracy mówią, że w Polsce brakuje wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wskazała także, że 70% pracodawców zgłasza problemy ze znalezieniem pracowników o określonych umiejętnościach, a rola doradcy zawodowego nadal jest zbyt mała.

Podobnie obecną sytuację na rynku pracy opisała Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wśród poszukujących pracy nadal jest za dużo humanistów oraz osób pozbawionych specjalizacji. Istnieją możliwości przekwalifikowania, jednak to zależy od tego, czy dana osoba zdecyduje się na taki krok.

Pani Ewa Pietraszek wizytator  Kuratorium Oświaty w Kielcach przybliżyła wyniki rekrutacji do szkół branżowych w ostatnich dwóch latach, i tak w roku szkolnym 2019/2020 naukę w technikach i szkołach branżowych I stopnia wybrało 57% absolwentów szkół podstawowych, natomiast już w tym roku taką decyzję podjęło 63% uczniów. Przypomniała zebranym o nowych kierunkach kształcenia które wprowadzono od września 2020 r.: zdobnik ceramiki, technik ceramik, mechanik pojazdów kolejowych, technik pojazdów kolejowych i technik spawalnictwa. Natomiast od września 2021 r. będzie możliwość kształcenia w nowych zawodach: technik dekarstwa, technik robotyk,  podolog i technik stylista, zmieniono także zasady kształcenia dla zawodu opiekun medyczny.

Spotkanie podsumował Pan Zbigniew Wojciechowski dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, który podkreślił jak ważna jest rola doradztwa zawodowego, przypomniał o sieci doradców zawodowych, która funkcjonuje na terenie województwa świętokrzyskiego, informacje na temat punktów dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zachęcał do podejmowania działań, które należałoby podjąć, aby zatrzymać młodych ludzi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali nad poprawą jakości edukacji w naszym województwie, ustalono także kierunki współpracy na 2021 r.

Załączniki

Prezentacja KO 03.03.2020 r.
Data: 2021-03-05, typ pliku: PPTX, rozmiar: 423 KB
prezentacja rola doradztwa
Data: 2021-03-05, typ pliku: PPT, rozmiar: 58 MB
ZAWODOWCEM BYĆ CZYLI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO
Data: 2021-03-05, typ pliku: PPTX, rozmiar: 4 MB