19 marca 2021

Dyrektorzy szkół dla młodzieży i dorosłych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2021/2022” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I oraz semestrów I w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – Dz.U. 2019 poz.316 ze zm.).

Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (word) według wzoru do dnia 16 marca 2021 r. na adres: malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl

 WZÓR

nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W…

adres:
tel:
e-mail:
www:

 

Technikum nr
Lp.  Symbol zawodu  Nazwa zawodu
1. 311204 technik budownictwa
2. 351203 technik informatyk
3. 422402 technik hotelarstwa
Branżowa Szkoła I stopnia nr
Lp.  Symbol zawodu  Nazwa zawodu
1. 514101 fryzjer
2. 513101 kelner
3. 741103 elektryk
Branżowa Szkoła II stopnia
Lp.  Symbol zawodu  Nazwa zawodu
1. 311204 technik budownictwa
2. 311944 technik ceramik
3. 311303 technik elektryk
Szkoły Policealne
Lp.  Symbol zawodu  Nazwa zawodu Podstawa rekrutacji Forma kształcenia
1. 325402 technik masażysta Ukończona szkoła średnia dowolnego typu

Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących

dzienna
2. 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Ukończona szkoła średnia dowolnego typu stacjonarna
3. 343203 Florysta Ukończona szkoła średnia dowolnego typu zaoczna