3 marca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu lutym 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1 Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce.

(MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE)

8 1 12,5%
2 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(TECHNIKA)

5 1 20%
3 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

39 2 5,13%