2 marca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku”

Załączniki

ogłoszenie nr 2021 BZP 00012202 01
Data: 2021-03-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 99 KB
SWZ 2021 profilaktyka
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOC, rozmiar: 270 KB
Załącznik 1a umowa Łeba
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 31 KB
Załącznik 1b umowa Iwonicz
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 25 KB
Załącznik 2a formularz ofertowy Łeba
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 46 KB
Załącznik 2b formularz ofertowy Iwonicz
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 23 KB
Załącznik 3 oswiadczenie warunki udzialu w postepowaniu
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 21 KB
Załącznik 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB
Załącznik 5 wykaz usług
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOC, rozmiar: 81 KB
Załącznik 6a opis przedmiotu zamówienia Łeba
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOC, rozmiar: 67 KB
Załącznik 6b opis przedmiotu zamówienia Iwonicz
Data: 2021-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 21 KB
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Data: 2021-03-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 168 KB
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Data: 2021-03-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 72 KB
Informacja o wynikach postępowania KO.III.272.3.2021
Data: 2021-03-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 92 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data: 2021-04-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 67 KB