2 marca 2021

Projekt „Zawodowcy na START – Opracowanie modelowego programu nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów w branży ekonomicznoadministracyjnej”