1 marca 2021

Szkolenie ORE: „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”

ORE placówka Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprasza na szkolenie nt.: „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społecznokulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”.

Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego zainteresowanych tematyką i nauczających młodzież w wieku 12-18 lat. Spotkanie online poprowadzi francuska specjalistka FLE – Marianne Ferrer z CLA w
Besançon. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-26 marca 2021 r. Rejestracja kończy się 9 marca
https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenie/Szkolenie/DanePodstawowe/6233