1 marca 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

  • 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji
    i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.
  • 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
  • 2 ewaluacje problemowe doraźne w zakresie wymagań: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju; Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacje odbyły się w niepublicznym przedszkolu, publicznych przedszkolach, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports