26 lutego 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – podsumowanie

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. W wideokonferencji wzięło udział 51 osób. Szkolenie poprowadziła Pani Monika Łukomska-Bekiel, (Sztuka Relacji, Dyrektorka szkół i przedszkoli Montessori, coach, trenerka myślenia krytycznego, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie). W czasie webinarium poruszono tematykę funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnościami w zespole klasowym. Prowadząca zaprezentowała różne nowatorskie metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. Przedstawiono przykładowe problemy pojawiające się w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, Pani Łukomska-Bekiel przekazała propozycję możliwych metod postępowania w przypadku wystąpienia trudności. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem nauczycieli i dyrektorów z terenu województwa świętokrzyskiego.