30 października 2008

Informacja dla dyrektorów szkół w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół powiatu kieleckiego i miasta Kielce w których będą się odbywać najbliższe konkursy:

  • Konkurs Humanistyczny dla szkół podstawowych
  • Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla szkół podstawowych
  • Konkurs Matematyczny dla szkół gimnazjalnych
  • Konkurs Fizyczny dla szkół gimnazjalnych

odbierają testy konkursowe od dnia 30 października 2008 r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25-431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawna ul. Hanki Sawickiej) 42, tel. 041 332 32 03

Dyrektorzy innych powiatów odbierają testy w odpowiednich sobie oddziałach Kuratorium Oświaty w Kielcach od dnia następnego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa