1 kwietnia 2021

Alarm smogowy

Podstawa prawna

Art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania lub alarmowego dla pyłu zawieszonego PM2.5 lub PM10 w powietrzu.

Dokładna treść komunikatu dostępna jest do pobrania poniżej.

Załączniki