23 lutego 2021

Ankieta dla dyrektorów szkół/placówek z woj. świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim

W związku z zaplanowanym na marzec Forum dyrektorów pt. „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń” organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi  na pytania zawarte w formularzu online.

Formularz należy uzupełnić do dnia  28 lutego 2021 r.

Link do formularza: formularz online

Zebrane informacje pomogą zrealizować główny cel forum, którym jest wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami szkół i placówek  w korzystaniu z różnych platform przeznaczonych do zdalnego nauczania.

Informacje związane z organizacją i udziałem dyrektorów ww. Forum zostaną podane w terminie
do dnia 5 marca 2021 r.

W przypadku pytań należy kontaktować się z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Kielcach: