22 lutego 2021

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Fundacja Matio w dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. organizuje kampanię społeczną pod nazwą „XX Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”, która w całości poświęcona będzie upowszechnieniu wiedzy o mukowiscydozie, jej objawach, diagnozowaniu, leczeniu oraz możliwościach godnego i dłuższego życia z tą chorobą. Hasło kampanii: „Chcę zdjąć maskę”.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną w kraju, chcąc zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, działania Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy będą przeniesione w dużej części do mediów.

Materiały edukacyjne dla przedszkoli i szkół można pobrać pod adresem: https://www.mukowiscydoza.pl/xx-otm/materialy-informacyjno-edukacyjne-otm.html

Więcej informacji o Ogólnopolskim Tygodniu Mukowiscydozy można znaleźć pod adresem: https://www.mukowiscydoza.pl/co-robimy/ogolnopolski-tydzien-mukowiscydozy.html