22 lutego 2021

Komunikat w sprawie zmiany terminów III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,

W związku z opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramem przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych zmianie ulegają terminy odbywania III etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych wyznaczonych na 17,18 i 19 marca 2021 r. Pozostałe terminy konkursów pozostają bez zmian.

Nazwa konkursu Nowy termin
II Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. 23.03.2021 r.
II Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. 26.03.2021 r.
II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. 29.03.2021 r.