22 lutego 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. wizerunku szkoły w mediach społecznościowych – podsumowanie

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. wizerunku szkoły w mediach społecznościowych. Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W wideokonferencji wzięło udział 95 osób.

Spotkanie rozpoczął Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, podkreślając znaczenie promocji szkół w mediach społecznościowych. Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Cukierska, (Pracownia Inspiracji Rozwoju Osobistego, Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim). W czasie webinaru Pani Katarzyna Cukierska omówiła znaczenie mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku szkoły, pokazała przykłady dobrych praktyk w tym zakresie ale też odniosła się do sytuacji, kiedy nieumiejętne prowadzenie profilu szkoły w mediach społecznościowych może zaszkodzić placówce. Prowadząca wielokrotnie podkreślała znaczenie tworzenia koncepcji korzystania z mediów społecznościowych i właściwego planowania tego zadania.

Spotkanie on-line odbyło się w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE działającego w Kuratorium Oświaty w Kielcach.