19 lutego 2021

Pakiet materiałów edukacyjnych służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym.

Jednym z ważnych elementów Działania 22. Mobilność Programu jest wdrażany przez Fundusz projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Po to, aby osoby niewidome mogły w pełni korzystać ze wsparcia psów przewodników, konieczne jest rozumienie roli takich psów oraz znajomość zasad zachowania wobec osoby z psem przewodnikiem przez nas wszystkich. Doświadczenia organizacji działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących wskazują, że niestety poziom wiedzy na ten temat w społeczeństwie jest niski. Równocześnie dotychczasowa współpraca tych organizacji ze szkołami jest oceniana bardzo pozytywnie, jako skuteczny sposób podnoszenia świadomości społecznej w tej dziedzinie.

Dlatego w ramach projektu został opracowany pakiet materiałów edukacyjnych, służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Pokazują uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności,
a także przekazują wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących. Pakiet materiałów zawiera:

  1. Przewodnik do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 na temat: „Jaka jest rola psa przewodnika?”;
  2. Przewodnik do prowadzenia lekcji na godzinie wychowawczej w klasach 4-8 na temat: „Pies przewodnik wśród nas”.
  3. Film „Mój pies moje oczy” https://www.youtube.com/watch?v=5Sa2o_tSL0c. Film pokazuje sceny z życia osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika i może uatrakcyjnić przeprowadzane zajęcia. Za realizacje filmu odpowiedzialny był Polski Związek Niewidomych.

Każdy pakiet obejmuje poradnik dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz materiały dla nauczyciela – karty pracy.

Przygotowane materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i przyczyniają się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.

Załączniki

przewodnik klasy 1-3
Data: 2021-02-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB
przewodnik klasy 4-8
Data: 2021-02-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB
Karta-pracy-A_Plus
Data: 2021-02-19, typ pliku: HTM, rozmiar: 4 KB
Karta-pracy-B_Plus
Data: 2021-02-19, typ pliku: HTM, rozmiar: 4 KB