18 lutego 2021

Rejestracja przedłużona do 19 lutego! Można zgłaszać wszystkich nieobecnych nauczycieli!

W związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami MEiN zdecydowało o przedłużeniu rejestracji na szczepienia do piątku, 19 lutego 2021, do końca dnia.

Kolejną bardzo ważną zmianą jest umożliwienie zgłoszenia na szczepienia wszystkich nieobecnych nauczycieli, również tych przebywających na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat procedury szczepienia: