17 lutego 2021

Gra edukacyjna „Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”

Drugi moduł gry „Godność, wolność i niepodległość” związany z tematyką dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II jest już dostępny na platformie epodreczniki.pl oraz na stronie niepodlegla.men.gov.pl. Zachęcamy nauczycieli, uczniów oraz rodziców do korzystania z tego narzędzia edukacyjnego, które wprowadza w świat wartości wielkiego Polaka.

„Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” – baza wiedzy o Papieżu Polaku
Gra edukacyjna poświęcona Janowi Pawłowi II składa się z 18 misji (zadań dla ucznia), które swoją tematyką nawiązują do biografii Papieża Polaka. Stanowi ona bazę wiedzy na temat życia, działalności i dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II. Wykorzystane treści są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. To nowatorska propozycja przeznaczona dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
Gra jest podzielona na strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji, oraz strefę merytoryczną, w której nauczyciele znajdą scenariusze lekcji. Gra może być wykorzystana podczas zajęć poświęconych wartościom i autorytetom, np. w ramach godziny wychowawczej.

Gra znajdzie zastosowanie także na lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii czy religii. Ponadto nauczyciele mogą ją wykorzystać w ramach kół zainteresowań, na zajęciach wyrównawczych i zajęciach świetlicowych. Jest pomocą dydaktyczną dostosowaną do wieku i możliwości uczniów i uwzględniającą różne potrzeby edukacyjne.

Gry edukacyjne o tematyce patriotycznej
„Godność, wolność i niepodległość” oraz „Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II” to gry edukacyjne przygotowane w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. Wprowadzają one dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu i promują historię Polski. Wspierają także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Nowatorska forma zabawy edukacyjnej wychodzi naprzeciw potrzebom młodego pokolenia i pozwala na przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób.

Projekt edukacyjny ministerstwa „Godność, wolność, niepodległość”
Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” to cześć projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020, który jest realizowany w ramach programu rządowego Niepodległa na lata 2017-2022.

Celem projektu było:

  • budowanie wysokiej jakości międzypokoleniowego kapitału ludzkiego przez kształtowanie postaw opartych na wspólnych Polakom wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność i prawa człowieka;
  • popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej i kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i tradycją.

W związku z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II w uzupełnieniu projektu MEN na 2020 r. w grze edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość” dodano moduł edukacyjny związany z dziedzictwem kulturowym Jana Pawła II. Celem tych zmian była m.in. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o Janie Pawle II, w tym kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy edukacyjnej!

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki