16 lutego 2021

Komunikat w sprawie wręczenia odznaczeń oraz dyplomów nagród dla nauczycieli województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele województwa świętokrzyskiego

Informujemy Państwa, że Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie z przedstawionym harmonogramem spotkań dokonają wręczenia odznaczeń oraz dyplomów i nagród przyznanych nauczycielom w 2020 r.

Data wręczenia Odznaczani/wyróżniani z terenu
22.02.2021 r. (poniedziałek)
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki („Okrąglak”)
al. IX Wieków Kielc 3
I grupa godz. 9.00 – 9.50
II grupa 10.00 – 11.00
Kielce, powiat kielecki, Urząd Marszałkowski
26.02.2021 r. (piątek)
Centrum Kultury w Jędrzejowie
ul. Piłsudskiego 3
I grupa godz. 8.30 – 9.20
II grupa 9.30 – 10.30
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, włoszczowski
2.03.2021 r. (wtorek)
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A
I grupa godz. 10.00 –10.50
II grupa 11.00-12.00
powiaty: ostrowiecki, skarżyski, starachowicki
2.03.2021 r. (wtorek)
Zespół Szkół w Staszowie
ul. Koszarowa 7
godz. 13.00 – 14.00
powiaty: opatowski, sandomierski, staszowski