2 marca 2021

Procedura zgłaszania nauczycieli na szczepienia w trzeciej turze zgłoszeń

 1. UWAGA! Dyrektorzy szkół nadal nie mogą zgłaszać na szczepienia pracowników administracji i obsługi szkół! Ta grupa pracowników będzie mogła być zgłoszona w terminie późniejszym!
 2. Przypominamy, że osobami uprawnionymi do zgłoszeń są tylko osoby w wieku do 69 roku życia z niżej wymienionych grup:
  • nauczyciele, również ci, którzy przebywają na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny,
  • osoby pracujące na stanowisku pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy, woźnych oddziałowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • wszyscy nauczyciele lub inne osoby, którzy nie zarejestrowali się we wcześniejszym, terminie, a byli uprawieni,
  • pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, w tym nauczyciele i specjaliści odpowiedzialni za opracowanie arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań egzaminacyjnych oraz organizowanie i przeprowadzanie wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej dla zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – dla zdających i ich rodziców.
 3. Nie wolno za pomocą formularza zgłoszeniowego pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy, instruktora praktycznej nauki zawodu zgłaszać nauczycieli na szczepienia. Nauczyciele powinni być dostępni na liście nauczycieli. Jeśli jakiegoś nauczyciela nie ma na liście, to znaczy, że szkoła nie dopełniła obowiązku rejestracji umowy tego nauczyciela w SIO. Proszę niezwłocznie zarejestrować tego nauczyciela w SIO i zarejestrować umowę oraz obowiązki. Następnego dnia ten nauczyciel powinien być już widoczny na liście do zgłoszenia na szczepienie. Każdy nauczyciel musi być zarejestrowany w SIO z imienia, nazwiska i numeru PESEL, nawet jak jest zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia, czy umowy o dzieło, czy innej podstawie prawnej świadczenia pracy!
 4. Od wtorku, 2 marca br. od godziny 8:00, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl/ zostanie Państwu udostępniony formularz do rejestracji wyżej wymienionych uprawnionych grup. Formularz będzie aktywny do 3 marca br. do końca dnia.
 5. Można również zgłosić do szczepienia nauczycieli oraz inne osoby, które nie zgłosiły się w poprzednich dwóch turach.
 6. UWAGA! Na szczepienie można zgłaszać osoby urodzone od 1 stycznia 1952 r. do 31 grudnia 2003 r.
 7. Nauczyciele urodzeni w 1951 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.
 8. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

Co się dzieje po rejestracji?

Wskazany w formularzu szpital będzie kontaktował się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki lub inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia.

Dodatkowe pytania i wątpliwości – kontakt 

 • W załączeniu publikujemy szczegółową instrukcję obsługi formularza w strefie pracownika SIO, która krok po kroku wyjaśnia proces rejestracji.
 • W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w SIO.
 • Należy mieć na uwadze, że przeglądarka internetowa powinna być w najnowszej dostępnej wersji. Starsze wersje lub bez aktualizowania mogą nie obsługiwać poprawnie formularza.
 • W przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 989.
 • Prosimy również do zapoznania się z zestawem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących szczepień, który znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-poniedzialku-zapisy-na-szczepienia-dla-wszystkich-nauczycieli-do-65-roku-zycia

Do pobrania: