12 lutego 2021

Komunikat XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”  dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo
Nauczyciele Uczniów uczestniczących w zawodach Olimpiady,

Chcąc zachować ciągłość zawodów i uszanować Państwa pracę oraz zaangażowanie wszystkich Uczestników Olimpiady informuję, że zawody międzyszkolne (rejonowe) odbędą się 18 lutego 2021 r. (czwartek), w identyczny sposób, jak zawody szkolne. Będą one zdecentralizowane i odbędą się na terenie szkół.

Ich przebieg będzie następujący:

Dwa dni przed zawodami Nauczyciele i Koordynatorzy Wojewódzcy otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej arkusze zadań pisemnych wraz z kluczem odpowiedzi oraz formularz protokołu komisji egzaminacyjnej.

Prosimy Nauczycieli o przeprowadzenie Zawodów Międzyszkolnych w szkołach, w których uczą się uczestnicy Olimpiady. W ten sposób Wszyscy Nauczyciele sprawdzający prace staną się członkami Międzyszkolnych Komisji Egzaminacyjnych. Unikniemy w ten sposób konieczności przemieszczania się i gromadzenia kilkudziesięciu lub więcej osób w jednym miejscu.

Listy uczniów zakwalifikowanych do zawodów międzyszkolnych zostały przesłane do szkół.

Prosimy Nauczycieli o sprawdzenie prac według klucza odpowiedzi i przesłanie wyłącznie podpisanych protokołów do Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady, najpierw w formie skanu, a następnie pocztą tradycyjną do Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady.

Adres poczty elektronicznej: bozena.zielinska@kuratorium.kielce.pl

Adres wysyłki pocztowej: Bożena Zielińska, Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Prace egzaminacyjne, identycznie jak w przypadku zawodów szkolnych, pozostaną u Nauczycieli do końca roku szkolnego, po czym – zgodnie z Regulaminem Olimpiady -powinny zostać zniszczone. Prosimy nie oddawać prac uczestnikom (uczniowie mają wgląd do swoich prac bez możliwości ich kopiowania) i nie wysyłać ich pocztą tradycyjną ani elektroniczną do Komitetu Głównego Olimpiady czy Komitetów Okręgowych (Wojewódzkich).

Sugerujemy Nauczycielom, by po przeprowadzeniu zawodów i sprawdzeniu prac egzaminacyjnych omówić w formie zdalnej ze swoimi podopiecznymi wyniki zawodów, wyjaśniając uczestnikom wszystkie nieścisłości, niejasności, wątpliwości itp. Dzięki temu zachowany zostanie tryb odwoławczy, a uczniowie będą mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się ze swoimi wynikami i omówienia z Nauczycielami swoich prac egzaminacyjnych.

Komitety Wojewódzkie Olimpiady zgodnie z Regulaminem Olimpiady dokonają podziału terenów swoich województw na Rejony Międzyszkolne, do których przypisana zostanie każda ze szkół biorąca udział w olimpiadzie.

Z każdego Rejonu Międzyszkolnego do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się pięć osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Zakwalifikowanie do zawodów okręgowych (wojewódzkich) większej liczby uczestników jest możliwe tylko w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników (Regulamin Olimpiady, rozdz. VI, pkt. 7c). Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania zawodów na obostrzenia sanitarne (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja i zachowanie dystansu między uczestnikami). Z pewnością łatwiej będzie zachować ww. obostrzenia, przeprowadzając zawody w szkołach, w których udział weźmie od kilku do co najwyżej kilkunastu uczestników, niż gromadząc kilkadziesiąt osób w jednym miejscu o tej samej porze.

Liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie w przeprowadzeniu zawodów w tym szczególnym i trudnym dla nas wszystkich czasie. W obecnej sytuacji nie mamy możliwości przeprowadzenia zawodów w inny sposób. Z całą pewnością nie chcielibyśmy zamykać tegorocznej edycji Olimpiady na etapie szkolnym, nie dając uczestnikom możliwości udziału w kolejnych etapach zawodów. Jesteśmy przekonani, że oprócz obostrzeń sanitarnych zachowana zostanie również poufność zawodów, gwarantująca prawidłowość ich przeprowadzenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: olimpiada@muzeumpilsudski.pl lub telefoniczny: tel. kom. 600 282 551.

Z poważaniem
dr Emil Noiński
Kierownik Działu Badań Naukowych
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek
tel. kom. 600 282 551
e.noinski@muzeumpilsudski.pl

Bożena Zielińska
Koordynator wojewódzki
Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. (41) 342 16 27
bozena.zielinska@kuratorium.kielce.pl

Iwona Florczyk-Szwak
Koordynator wojewódzki
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
tel. (12) 448 11 25
tel. Kom. 604 071 669
iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl