11 września 2003

Legitymacja przedszkolna i legitymacja szkolna osób niepełnosprawnych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół uprzejmie wyjaśniamy:

  • Legitymacja szkolna (MENiS-​II/​182/​2) poświadcza wszystkim uczniom niepełnosprawnym (uczącym się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych) uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.
  • Legitymacja przedszkolna (MENiS-​II/​181/​2) poświadcza wszystkim dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych) uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.
  • W związku z powyższym brak na legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej, w nazwie szkoły specjalnej lub przedszkola specjalnego, słowa “specjalna” lub “specjalne” nie oznacza utraty uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.