11 lutego 2021

Szkolenia w zakresie wdrażania zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych – pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenia w zakresie wdrażania zmian w  wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Szkolenia prowadzone będą w terminie 22 lutego – 22 marca 2021 r. w formie e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle.

Tematyka szkolenia obejmuje wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z wybranych przedmiotów egzaminacyjnych, analizę porównawczą i wdrożenia zmian w pracy z uczniem.

Szczegółowe informacje o szkoleniach wraz z możliwością zgłoszenia udziału są możliwe za pomocą formularzy:

Zmiany w  wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym –

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6224

Zmiany w  wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty –

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6225