11 lutego 2021

Spotkanie on-line Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. wizerunku szkoły w mediach społecznościowych oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych
na terenie województwa świętokrzyskiego

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie on-line nt.:

– wizerunku szkoły w mediach społecznościowych – prowadząca: Pani Katarzyna Cukierska (Pracownia Inspiracji Rozwoju Osobistego, Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim),

– pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prowadząca: Pani Monika Łukomska-Bekiel (Sztuka Relacji, Dyrektorka szkół i przedszkoli Montessori, coach, trenerka myślenia krytycznego, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie).

Spotkanie on-line odbędzie się w środę 17 lutego 2021 r. w godz. 14.00-15:30

W celu rejestracji na spotkanie należy wypełnić formularz, który będzie otwarty do dnia 16 lutego 2021 r. do godz. 15.00. Ilość miejsc jest ograniczona, możliwe wcześniejsze zamknięcie rejestracji. Informacje nt. logowania się na spotkanie zostaną przesłane do zarejestrowanych osób w dniu 17 lutego 2021 r. do godziny 12:00.

W przypadku pytań należy kontaktować się z wizytatorem Panem Piotrem Zimochem: e-mail piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl, telefon: 41-3421536.