4 lutego 2021

Komunikat w sprawie organizacji imprez w szkołach i placówkach w trakcie epidemii wirusa Covid-19

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
w woj. świętokrzyskim 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju zwracam się z prośbą o ograniczenie organizacji wszelkich imprez i uroczystości w nadzorowanych przez Państwa szkołach i przedszkolach. W obecnej sytuacji w funkcjonujących jednostkach systemu oświaty, kierując się wytycznymi MEiN, MZ i GIS, w tym dotyczącymi zachowania dystansu społecznego, dyrektor szkoły powinien mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów oraz innych osób.

Proszę Państwa Dyrektorów o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagę i przemyślane decyzje w kwestii organizacji spotkań z udziałem uczniów w uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

 Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik