4 lutego 2021

Ogólnopolski konkurs wiedzy „10 lat obowiązywania kodeksu wyborczego w Polsce”

Zakład Administracji we współpracy z Katedrą Nauk Prawnych Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 12 marca 2021 r., przeprowadzi ogólnopolski konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „10 lat obowiązywania Kodeksu wyborczego w Polsce”.

Konkurs odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Moodle.

Konkurs ma na celu popularyzację oraz pogłębienie wiedzy uczniów o systemie wyborczym jako szczególnie istotnym elemencie funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Dodatkowym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów oraz zachęcanie ich do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej.

Zgłoszenia uczestników do udziału w konkursie dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://konkurswiedzy.pwsip.edu.pl/