4 lutego 2021

Komunikat Okręgowego Inspektoratu Pracy w sprawie odśnieżania dachów

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady śniegu) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując zadania prewencyjne pragnie zwrócić uwagę na konieczność odśnieżania dachów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oznacza to, iż:

 1. Do prac na wysokości mogą być skierowani pracownicy:
  • z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prac na wysokości,
  • przeszkoleni w zakresie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy),
  • zapoznani z oceną ryzyka na danym stanowisku pracy.
 2. Stanowisko pracy musi posiadać:
  • wydzielone strefy niebezpieczne, zarówno na dachu, jak i w miejscach „zrzucania” śniegu,
  • zabezpieczenia w środki ochrony zbiorowej lub każdy pracownik musi zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej i poinstruowany o sposobie ich użytkowania.
 3. Niezbędne jest także zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych, ciepłych napojów i odpowiedniej odzieży. Stanowiska, na których powinny być one wydawane ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał!

W załączeniu ulotka szczegółowo omawiająca ww. tematykę.

Załączniki

odsnieżanie dachów - ulotka informacyjna
Data: 2021-02-04, typ pliku: PDF, rozmiar: 465 KB