2 lutego 2021

Relacja z e-spotkania „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Panie, Panowie
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim

W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się e-spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorzy/specjaliści ze szkół i placówek specjalnych i ogólnodostępnych oraz dyrektorzy i nauczyciele z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego.

Pani Katarzyna Nowacka — Świętokrzyski Wicekurator Oświaty zaprezentowała działania  podejmowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach upowszechniania edukacji włączającej.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane regionalne przykłady współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej.

Kieleckie placówki reprezentowała Pani Marzena Tranowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33  i Pani Marta Jagniątkowska – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych.

Ponadto przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informacje dotyczące realizacji programu, który równolegle ze SCWEW-ami będzie wspierał lokalne środowiska w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz instytucji realizujących takie działania.