2 lutego 2021

Monitorowanie: Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w zakresie: „Zapewniania wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”.

Monitorowaniem objęte są wszystkie publiczne i niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Monitorowanie dotyczy okresu od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów placówek do 31 marca 2021 r.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy proszeni są o wypełnienie zamieszczonego tam formularza.    Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona. W przypadku wątpliwości Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.