28 stycznia 2021

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie 2021”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Science Movie 2021”.

Celem konkursu jest:
• kształcenie kompetencji kluczowych uczniów (podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne. umiejętność uczenia się, inicjatywność),
• promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody, interesujących zjawisk fizycznych czy chemicznych oraz wyjaśniania ich natury,
• kształtowanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych doświadczeń,
• pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów.

Adresatami konkursu są uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z całej Polski.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: https://www.urszulanki.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/01/Regulamin-konkursu-movie-science-2021.pdf