28 stycznia 2021

Gra edukacyjna „Agent PSE Innowacje”

Kształtowanie postaw proekologicznych, budowanie świadomości społecznej, przybliżenie młodzieży roli i działalności PSE SA i PSE Innowacje oraz tematów związanych ze światem elektroenergetyki w przystępnej i atrakcyjnej formie gry online – to główne cele gry edukacyjnej „Agent PSE Innowacje”.

Gra powstawała przy wsparciu nauczycieli i została zaprojektowana tak by mogła stanowić narzędzie wspierające ich pracę podczas zajęć lekcyjnych. Gra skierowana jest głównie do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Gra została podzielona na 5 etapów tematycznych w których gracz zaznajamia się z kwestiami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, poznaje charakterystykę konwencjonalnych źródeł wytwórczych, dotyka tematu przesyłu energii i krajowego systemu elektroenergetycznego, dowiaduję się czym są odnawialne źródła energii i zobaczy jak wg. realnych trendów może wyglądać najbliższa przyszłość.

Każdy etap rozgrywki poprzedzony został filmem opatrzonym narracją Krystyny Czubówny, wprowadzającym w tematykę etapu. Weryfikacja zdobytej w trakcie Gry wiedzy, następuje dzięki licznym quizom i raportom.

Gra dostępna jest pod adresem: https://agentkse.pl/ i umożliwia wzięcie udziału w edukującej zabawie w formie indywidualnej oraz w dedykowanej nauczycielom wersji dla szkół, w której postęp gry i wyniki, każdego z uczniów, prowadzący może śledzić za pośrednictwem utworzonego dla niego panelu kontroli.

Na witrynie https://agentkse.pl/promo, zamieszczono więcej informacji o projekcie, został tam także szczegółowo przedstawiony zakres poruszanych w grze tematów.