7 września 2004

Katalog literatury wspomagającej wiedzę nauczyciela w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie

Katalog literatury specjalistycznej wspomagającej wiedzę, umiejętności i działania nauczyciela w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie Patrz: wybrane pozycje