18 lutego 2021

Bezpłatne szkolenia „Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach”

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne w Kielcach – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli – serdecznie zaprasza Dyrekcję oraz Nauczycieli świętokrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do bezpłatnego udziału w szkoleniach w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej  „Lekcja:Enter”.

Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań prowadzonej

w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, której celem są ciekawe lekcje, prowadzone w oparciu o nowe technologie i autorskie scenariusze zajęć.

Szkolenia w projekcie skupiają się na tym jak z technologii wykorzystywanej w procesie nauczania przypadkowo i w wąskim zakresie funkcjonalnym (jako zamiennika tradycyjnych form prowadzenia zajęć), skutecznie przejść do rzeczywistej transformacji nauczania, z użyciem TIK w aktywnej formie.

W ramach projektu będą realizowane dwie ścieżki edukacyjne:

  • szkolenie dla nauczycieli/lek 4 grup przedmiotowych pokaże korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, ogólnodostępnych zasobów cyfrowych, portali edukacyjnych, e-podręczników w codziennej pracy edukacyjnej
  • szkolenie dla nauczycieli/lek informatyki przygotuje nauczycieli/lki do realizacji podstawy programowej w zakresie informatyki, w tym rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania
  • dodatkowy moduł e-learningowy dla kadry kierowniczej Aktywna szkoła z TIK.

W projekcie oferujemy:

  • bezpłatne szkolenia i konsultacje dla nauczycielek i nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych i aktywizujących metod nauczania
  • wsparcie  szkoleniowe Dyrekcji Szkół w zakresie włączenia TIK w proces dydaktyczny
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • formę zajęć dostosowaną do aktualnych wymogów bezpieczeństwa (online/stacjonarne).
  • udział w projekcie rekomendowanym przez MEiN

Szczegóły znajdą Państwo na stronie projektu grantowego: lekcjaenter.psi.kielce.pl lub pod numerem telefonu: 512503751; email; info@psi.kielce.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”