25 stycznia 2021

Ankieta monitorowania organizacji zajęć dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w woj. świętokrzyskim,

18 stycznia 2021 r. wróciły do nauki stacjonarnej uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych. Jednak dla pozostałych uczniów zajęcia są wciąż realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nadal w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: 1) zorganizować zajęcia w szkole lub 2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. (podstawa prawna: § 2 ust. 3f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389, z późn. zm.)

Mając na względzie powyższe, proszę o wypełnienie formularza on-line do dnia 25 stycznia 2021 do godz. 13:00

W przypadku pytań odnośnie formularza należy kontaktować się pod numerem tel. 41 342 15 36