7 września 2004

Akty prawne: Dziecko niepełnosprawne w przepisach Ustawy o systemie oświaty

Akty prawne: Dziecko niepełnosprawne w przepisach Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Patrz: wybrane artykuły