22 stycznia 2021

Spotkanie online „Wieś w źródle archiwalnym”

W dniu 27 stycznia (środa) 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się pierwsze po długiej przerwie „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” inaugurujące cykl w roku 2021. Tematem pierwszego spotkania w formule online będzie „Wieś w źródle archiwalnym”.

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie odbędzie się na kanale YouTube Archiwum Państwowego w Kielcach pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC4I5GvnRlMwjEj0fNqbdbtw, początek godzina 12:00.

W programie spotkania znajdą się następujące prelekcje:

– dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Historia jednego listu, czyli o pracy historyka,
– dr Barbara Kasprzyk-Dulewicz (Muzeum Wsi Kieleckiej), Dziedzictwo kieleckiej wsi w świetle zbiorów archiwum zakładowego Muzeum Wsi Kieleckiej,
– dr Justyna Staszewska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), Represje wobec mieszkańców wsi Michniów podczas II wojny światowej w pamiętnikach i listach,
– Konrad Maj (Archiwum Państwowe w Kielcach). Materiały dotyczące wsi w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

Zaprezentowana będzie także multimedialna wystawa przygotowana przez pracowników Muzeum Wsi Kieleckiej: dr. Krzysztofa Karbownika i Mariusza Łężniaka pt.: „ZZZ” – Zbadane, Zgromadzone, Zarchiwizowane – materiały Archiwum Zakładowego Muzeum Wsi Kieleckiej”.