20 stycznia 2021

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

  1. Profesjonalny rozwój kadry
  2. Mobilność w szkolnictwie wyższym
  3. Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe
  4. Współpraca instytucjonalna

Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12/01/2021 do 12/04/2021 (do 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne w sekcji dot. naborów: Nabory