7 września 2004

Zasady konstruowania zindywidualizowanego programu edukacji ucznia niepełnosprawnego

Zasady konstruowania zindywidualizowanego programu edukacji ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej