1 marca 2021

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 18 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim

Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – COVID-19.

UWAGA! Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie zgłaszali do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zdarzeń dotyczących przypadków COVID-19 nie wypełniają formularza.

W załączonym poniżej formularzu on-line należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu hybrydowego/mieszanego w: przedszkolach, szkołach podstawowych (w klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych), szkołach specjalnych oraz placówkach.

Uwagi odnośnie wypełniania formularza:

  • w przypadku zespołu szkół lub placówek, należy rejestrować szkoły wchodzące w skład zespołu pojedynczo;
  • przedszkole, szkoła lub placówka mogą całkowicie zawiesić działalność lub częściowo (model hybrydowo / mieszany) – obie opcje jednocześnie nie są możliwe.

W przypadku pytań odnośnie formularza on-line należy kontaktować się pod numerem tel. 41 342 15 36.
Po uzupełnieniu ww. formularza należy przesłać krótki opis sytuacji w szkole lub placówce na adres
e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik